Plastik Kıskaç Yöntemiyle Sünnet Nasıl Yapılıyor

Sünnet öncesinde pipi lokal, yani bölgesel olarak uyuşturulur ve çocuk sünnet sırasında hiç ağrı duymaz. Pipi, mikrop öldürücü (antiseptik) batikon solüsyonu ile iyice temizlenir ve tüm mikroplardan arındırılır. İlk olarak, kesilecek sünnet derisi özel bir kalemle işaretlenir. Pipinin “glans” denilen baş kısmının bittiği yer, sünnet derisinin kesileceği hizayı oluşturur. Bu hiza, dışarıdan pipiye bakıldığında rahatlıkla görülebilir. Kesilecek deri, sünnet öncesinde işaretlendiği için, bu yöntemde az ya da fazla kesme gibi bir risk bulunmaz. Çocuğun sünnet sırasında hareket etmesi sonucu değiştirmez. Zira, bu yöntemde, kritik ve geri dönüşü olmayan hareketler yoktur. Yöntemin en önemli avantajlarından biri de budur.

Pipinin ucundaki yapışıklıklar açılarak sünnet derisi sıyrılır ve içerisindeki kirler temizlenir.Pipi ucu tamamen temizlenip mikroptan arındırıldıktan sonra plastik huni yerleştirilir.Daha sonra sünnet derisi bu plastiğin üzerine çekilir. Böylece plastik içeride, kesilecek olan sünnet derisi ise dışarıda kalır. İç plastik, aynı zamanda pipi başını koruyarak kesim işlemi sırasında pipiye zarar gelmesini önler. Ek olarak, sünnet sonrası çocuğun rahatlıkla idrarını yapmasını sağlar.İç plastik yerleştirildikten sonra, bu plastiğin dışında kalan sünnet derisinin etrafına ikinci plastik yerleştirilir. İkinci plastik parçanın alt ucu, önceden işaretlenmiş olan kesilecek sünnet derisi sınırına getirilir. Bu parça yerleştirildiğinde, sünnet derisi iç ve dış plastikler arasında kalır. İstenilen hizaya yerleştirildikten sonra dış plastiğin kilit mekanizması kilitlenerek klips sabitlenir. Böylece sünnet derisi iki plastik arasında sıkıştırılmış olur.Sünnet derisinin etrafına yerleştirilen çember şeklindeki plastik klips, sünnet derisini sıkıştırırken pipiye 1 gramlık basınç dahi uygulamaz. Klipsin yaptığı tüm basıncın iç plastiğe uygulandığı için sadece sünnet derisindeki kan akımı kesilmiş olur. Yani klips pipinin kan akımını kesinlikle etkilez. Plastik klips kilitlendikten sonra bunun kendiliğinden açılması mümkün değildir. Bu aşamadan sonra klips, ancak plastik çember kesilerek çıkartılabilir. Plastik klips kilitlendikten sonra, iç ve dış plastikler arasında sıkışmış ve artık kan akımı kesilmiş olan sünnet derisi, dış plastiğin alt sınırından itibaren 15 numara cerrahi bistüriyle kesilerek çıkartılır.

Sünnet derisi plastiğin üzerinden kesildiği için, işlem sırasında pipiye zarar vermek gibi bir risk bulunmaz.

Ek olarak, kesilecek olan hat önceden çizilip bunun üzerine plastik yerleştirilip, bu hat üzerinden kesim yapıldığı için eğri kesme riski olmaz. Adeta, cetvelle çizim yapmak gibi, plastik hizasından kesim yapılır. Bu kesim şekli, çok düzgün ve simetrik bir kesim hattı oluşmasını sağlar. Böylece, son derece düzgün ve simetrik bir pipi şekli elde edilir.

Diğer vurgulamak istediğim nokta, bu yöntemde sünnet derisi, neşterle kesilerek, yani cerrahi yöntemle çıkartılır. Lazer veya elektrokoter kullanılmadığı için penis sinirlerine veya damarlarına zarar verme ihtimali yoktur. Bu nedenle ileride cinsel işlev ve sertleşme sorunları görülmez.

Sünnet işleminin ortalam süresi 5 dakika sürer. Kullanılan bistüriler, plastik klips gibi tek kullanımlıktır ve steril paketler halinde bulunur. Sünnet derisi kesilerek çıkartıldıktan sonra sünnet işlemi bitmiş olur ve çocuk kısa bir süre istirahat ettirildikten sonra her türlü kıyafetini giyip yürüyerek klinikten çıkabilir. Sünnet sonrası çocuğun derhal ayağa kaldırılması ani tansiyon düşüklüğüne sebep olabileceği için çocuğun bir süre dinlendirilmesi oldukça önemli ve unutulmaması gereken bir noktadır. Bebekler için genellikle buna gerek olmaz. Bebekler, derhal bezi bağlanarak annesinin kucağına verilebilir.
Plastik klips çocuğun yaşına göre 3-5 gün sonra çıkartılır. Plastik klips kendiliğinden veya elle çekerek çıkartılamaz. Klipsi çıkartmak için kilit mekanizmasını kesmek gerekir. Plastiğin çıkartılması işlemi 10-15 saniye sürer.

Plastik klips yöntemiyle yapılan sünnet sırasında sadece iki malzeme kullanılır. Bunlardan birisi plastik klips diğeriyse cerrahi bistüridir. Her ikisi de steril paketler içerisinde ve tek kullanımlıktır. Kısaca, vücutla temas eden tüm malzemeler steril ve tek kullanımlıktır (disposable). Bu nedenle, plastik klips yönteminde enfeksiyon riski neredeyse hiç yoktur. AIDS veya sarılık (hepatit B veya C) bulaşma riski ise kesinlikle yoktur.