PLASTİK KLİPS YAYINLARIM

Sünnetin tüm yöntemlerini uzun süredir uygulayan ve öğreten bir cerrah olarak, elde ettiğim verileri bilimsel kriterlere göre değerlendirdim. Bu amaçla, son 10 yıl içerisinde plastik klipsle yaptığım 15 binin üzerindeki sünnetlerin sonuçlarını, risklerini, dikişli sünnete göre farklılıklarını ve cinsel işlev üzerindeki etkilerini araştırdım, istatistiksel analizlerini yaptım. Elde ettiğim sonuçlar, klips yönteminin, dikişli yönteme göre önemli ölçüde avantajları olduğunu, risklerinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ve uzun dönemde cinsel işlev üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığını gösterdi. Araştırma sonuçlarımı içeren bilimsel makalelerim, Çocuk Cerrahisi ve Üroloji alanındaki prestijli dergilerde yayınlandı, uluslararası kongrelerde sunuldu. İnternet ortamında özetlerine (abstract) rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu makale ve bildirilerin tam metnini ve bazılarının Türkçe özetlerini sizlerle paylaşmak istedim.


Comparison of Circumcisions Performed with Plastic Clamp and Conventional Dissection Technique (Plastik klips ve dikişli yöntemle yapılan sünnetlerin karşılaştırması)Pain after Circumcision: Comparison of Conventional and Plastic Clamp Circumcisions  (Sünnet sonrası ağrı: Dikişli ve plastik klips sünnetlerinin karşılaştırması)Editorial Comment from Dr Senel to Circumcision with a novel disposable device in Chinese children: A randomized controlled trial  (Dr. Şenel'in editör yorumu: Çinli çocuklarda yeni tek kullanımlık aparatrla sünnet - Kontrollü randomize çalışma)Adult Male Circumcision Performed with Plastic Clamp Technique in Turkey: Results and Long-Term Efects on Sexual Function  (Türkiye'de plastik klips yöntemiyle yapılan sünnetler: Sonuçlar ve cinsel işlev üzerindeki uzun süreli etkileri)Minimally invasive circumcision with a novel plastic clamp
technique: a review of 7,500 cases 
(Yeni plastik lips tekniğiyle en az girişimsel sünnet tekniği: 7500 olgunun değerlendirilmesi)Mass Circumcision with a Novel Plastic Clamp Technique (Yeni plastik klips yöntemiyle toplu sünnetler)Yeni plastik kıskaçla minimal girişimsel sünnet yöntemi: 7500 olgunun özetiYeni plastik klemp yöntemiyle toplu sünnet