Yara İyileşmesi

Plastik klips yönteminde, yara iyileşmesi dikişli yönteme göre çeşitli farklılıklar gösterir. Bu yöntemde dikiş atılmaz ve plastik klips, kesilen sünnet derisini uç uca tutarak kaynamasını sağlar. Açıkta yara bulunmadığı için enfeksiyon neredeyse yok denecek kadar azdır.  Yara, ilk 3-4 gününü plastik kıskaç içerisinde geçirir. Yaranın en önemli iyileşme safhası olan bu günlerden sonra yara kaynamış oluyor ve kıskaç çıkartılır.

Plastik klips çıkartıldıktan sonra yara ilk defa dış ortamla temas eder. Pipi, iç çamaşırın sürtünmesine ve idrara alışana kadar birkaç gün hassasiyet olur. Sünnet sonrası 7. günden itibaren yarayla ilgili hassasiyet azalarak kaybolur. Bu aşamadan sonra çocuklar her türlü günlük faaliyetlerini yapabilirler.

Kozmetik anlamdaki, yani görüntüsel iyileşme safhaları 2-3 hafta daha sürer. Kolumuzu duvara sürttüğümüzde, elimiz kesildiğinde, hatta yüzümüzde sivilce çıktığında olan yara iyileşme safhaları sünnet sonrası da aynen devam eder. Vücudun yaraya karşı verdiği tepki genel olarak aynı olduğu için neredeyse tüm yara iyileşmeleri benzer aşamalardan geçer.Plastik klips çıkartıldıktan sonra kesilen yerde, pipiyi çepeçevre saran, yüzük şeklinde ve 3-4 milimetre kalınlığında kahverengi bir kabuk oluşur. Bu kabuğun altındaki pipi derisinde hafif-orta derece şişlikler ve kızarıklıklar görülebilir. Kabuğun altında kalan ve “mukoza” denilen ince cilt, plastik çıktıktan sora serbest kalarak kabuğun üstüne çıkıp şişebilir. Dudak renginde olan bu doku, plastik çıktıktan sonra 2-3 gün şişmeye devam eder ve pipinin etrafında simit tarzında mukoza kabarıklığı görülebilir. Bu şişlikler ağrı veya sıkıntıya yol açmaz. Kabuğun dökülmesiyle birlikte mukoza şişliği inerek, pipi normal görünümünü kazanır.

Tüm şişlikler 2-3 hafta içerisinde yavaş yavaş iner. Nadiren 4-6 hafta süren şişlikler görülür. Ek olarak, dikişli sünnette kesi hattındaki düzensizlikler ve dikiş izleri yıllarca, hatta ömür boyu kalabilir. Klips yönteminde, doku iyileşmesi tam olarak tamamlandıktan sonra elde edilen kozmetik görünüm dikişli yönteme göre çok daha iyi olur. Bu yöntemde kesi hattı sadece bir çizgi şeklinde kalır. Yara kenarlarında düzensizlik, pürtükler veya dikiş izleri kalmaz. Bu fark, normal dikişle kapatılan veya estetik olarak kapatılan yaralar arasındaki farka benzetilebilir. Çocukların bünyesi ve pipi anatomisi birbirinden farklı ve kendine özgü olduğu için, elde edilecek nihai pipi şekli her çocukta farklı olacaktır. Çocuğunuzun pipisini başka çocuklarla asla kıyaslamayınız. Unutmayınız ki, çocuğunuzun pipi boyu ve şekliyle ilgili en doğru bilgiyi size verecek olan kişi, konunun uzmanı olan çocuk üroloğudur.