Sünnet Koçunuz

Sünnet, bir erkek çocuğunun en hassas bölgesinde yapılan, aile ve çocukta oldukça büyük bir endişeye yol açan cerrahi bir müdahaledir. Özellikle çocuğun yaşı ilerledikçe bu endişe daha da artıp ailenin üzerinde büyük bir yük haline gelir. Bu nedenle, sünnetin uygun zamanlamasının yapılması, çocuğun ve ailenin psikolojik olarak hazırlanması oldukça önemlidir. Sünnetin ideal yaşının ne olduğu ve çocuk üzerindeki psikolojik etkileri ailelerin en önemli soruları arasındadır. Sünnetin psikolojik etkileri ve önemi anlaşıldıkça, bu konudaki soruların uzman psikologlar tarafınca cevaplandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ailelerin sünnetin psikolojik yönüyle ilgili bilgilendirmesi ve soruların cevaplandırılması, konunun uzmanı olan psikolojik danışmanımız yani sünnet koçumuz tarafından yapılmaktadır. Sünnet Koçunuz: Uzman Psikolojik Danışman Sema Yüce